http://www.spolex.com/nowastrona/data/uploads/baner/ban_up_automatyka.jpg

 

SMART SAVER - system nadzoru, kontroli i raportowania wyników produkcji (MES)

Oferujemy oparty na oprogramowaniu SCADA system raportowania SMART SAVER (MES - Manufacturing Execution Systems - System Wykonywania / Realizacji Produkcji), który w zależności od konfiguracji umożliwia między innymi:

 • zbieranie i archiwizację danych dotyczących produkcji,
 • liczenie wskaźników, np. OEE (Overall Equipment Effectiveness).
 • tworzenie i automatyczne generowanie raportów aktualnych, historycznych i okresowych dotyczących produkcji i wydajności maszyn,
 • analizę wykorzystania maszyn: monitoring czasu stanów w jakich znajdowały się maszyny,
 • raporty występowania awarii i alarmów,
 • kontrolę wydajności maszyn i pracowników na poszczególnych zmianach (każdy pracownik/zmiana posiada swój login i hasło / kartę zbliżeniową),
 • wizualizację pracy maszyn i podgląd parametrów pracy w czasie rzeczywistym,
 • różne poziomy dostępu, np: służby utrzymania ruchu i kierownik zakładu,
 • podgląd produkcji z dowolnego miejsca na świecie w przeglądarce internetowej z wykorzystaniem Internetu,
 • powiadomienia sms/email np. o sytuacjach awaryjnych,
 • możliwość rozbudowy systemu w przyszłości dla większej ilości maszyn,
 • przedstawienie danych w sposób umożliwiający ich prostą analizę - wykresy, podsumowania, trendy itp.
 • eksport danych do arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych,
 • możliwość wymiany danych z systemami planowania ERP, np. SAP
Pobierz broszurę

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Więcej

Serwis

Serwis maszyn i linii produkcyjnych

Więcej

Oferta

Oferujemy szeroki zakres maszyn produkcyjnych.

Więcej