http://www.spolex.com/data/uploads/baner/ban_up_pakowanie.jpg

„Końcowa linia pakująca” zaczyna się tam, gdzie powstaje gotowy produkt, a kończy w miejscu, gdzie artykuł  trafia do kartonu, tacki lub na paletę. Każdy automatycznie pakowany produkt wymaga indywidualnego podejścia podczas wdrażania końcowej linii pakującej.  Kompleksowe rozwiązania począwszy od stworzenia koncepcji bazowej, poprzez zaprojektowanie, budowę, programowanie oraz test przed dostarczeniem gotowego systemu pakującego pozwalają na dobór  urządzeń odpowiednich dla konkretnych potrzeb wydajnościowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości finalnego produktu.

Systemy pakujące

W zależności od potrzeb naszych Klientów oferujemy całą gamę urządzeń,  zaczynając od prostych i wydajnych formierek kartonów zbiorczych i tac, poprzez moduły sortujące, automaty pakujące,  systemy paletyzujące, na kompletnych liniach pakująco-paletyzujących skończywszy.

więcej

Systemy paletyzujące

Systemy (de)paletyzujące  cechują się sporą elastycznością oraz skutecznością podczas układania produktów na paletach, a także półproduktów z palet na liniach produkcyjnych.
Urządzenia służące do paletyzacji/depaletyzacji mogą obsługiwać do kilku linii produkcyjnych jednocześnie. Innowacyjna technologia chwytania lub przemieszczania produktu daje możliwość niezawodnej i elastycznej pracy z szeroką gamą wyrobów.
Zarówno urządzenia depaletyzujące jak i paletyzujące można zbudować w oparciu o roboty przemysłowe lub (de)paletyzatory warstwowe.

więcej

Projekty specjalne

Dla właściwego zaprojektowania i wdrożenia systemu specjalnego na konkretne zamówienie należy najpierw zrozumieć pomysły Klienta i jego oczekiwania. Tylko taki sposób działania w obszarach wymagających zastosowania specjalistycznych końcowych systemów pakujących może przynieść wymierne korzyści, jak na przykład optymalne dostosowanie się do istniejących struktur produkcyjnych, podniesienie wydajności, czy też zbudowanie zindywidualizowanego systemu opartego na standardowych modułach.

więcej

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Więcej

Serwis

Serwis maszyn i linii produkcyjnych

Więcej

Oferta

Oferujemy szeroki zakres maszyn produkcyjnych.

Więcej